Ymmärrämme, että oikean analyysimenetelmän valinta halutun informaation hankkimiseksi ei aina ole helppoa. Tämän vuoksi ammattilaisemme ovat aina valmiita auttamaan sinua sopivimpien analyysimenetelmien tunnistamisessa.

Esimerkkejä analyyseistä, joiden kanssa voimme auttaa:

 • Ruokakontaktimateriaalien migraatiotestaus (kokonaismigraatiot (EN 1186) sekä spesifiset migraatiot)
 • Muovien, muovien kaltaisten materiaalien ja polymeeriseosten tunnistaminen, vertailu, mekaaninen testaus (FTIR, hapenläpäisy- ja vedenläpäisy, sulaindeksi, kovuus, vetolujuus, puristuvuus, repimislujuus yms.)
 • Vesianalyysit (talous- ja prosessivedet, metallipitoisuudet, pH, sameus, väriluku, bakteerit yms.
 • alkuaineanalyysit sekä kationien ja anionien pitoisuusmääritykset (IC, ICP-MS, ICP-OES, MP-AES HPLC, LC-MS)
 • Kalvojen, pinnoitteiden koostumus- ja paksuusmääritykset sekä hapenläpäisy ja vedenläpäisy (XPS, XRF, AFM, SEM)
 • Orgaanisten näytteiden koostumuksen, puhtauden ja epäpuhtauksien määrittäminen (NMR, GC-MS, FTIR, LC-MS, TOC)
 • Alkuaineanalyysit (CHNSO, TC, TOC, XPS, XRD, XRF, XRR)
 • Kappalaiden mekaaninen testaus
 • Kiinteiden näytteiden tunnistaminen ja koostumuksen määrittäminen (XRD, XRF, XRR, XPS, CHNSO-analyysi, TC, TOC)
 • Rakenusmateriaalien, pintojen ja partikkeleiden kuvantaminen ja mekaaninen testaus (AFM, AFM-QNM, optinen mikroskopia, SEM, XPS, XRF)
 • Materiaalien ja kemikaalien terminen testaus (TGA, TGA-GC-MS, DSC)
 • Tuntemattomien näytteiden tunnistaminen
 • Orgaanisten yhdisteiden pitoisuusmääritykset rakennusmateriaaleista, kemikaaleista, jätteistä, vedestä yms. (esim alkoholit, aldehydit, PAH-yhdisteet, orgaaniset hapot yms.
 • Bioperäisen osuuden määritys polttoaineista, materiaaleista ja kemikaaleista.
 • Radiohiiliajoitus

Laajan yhteistyöverkostomme ansiosta pystymme toteuttamaan yllä listattujen analyysiesimerkkien lisäksi lähes kaikki kemikaalien ja materiaalien karaktrisoimisessa käytetyt analyysit. Mikäli et löydä etsimääsi analyysiä tai menetelmää listasta, ota yhteyttä etusivun yhteydenottolomakkeella, sähköpostitse: info@measur.fi tai puhelimitse 040 7354843.