Me Measurilla ymmärrämme, että oikean analyysimenetelmän valinta halutun informaation hankkimiseksi ei aina ole helppoa. Tämän vuoksi ammattilaisemme ovat aina valmiita auttamaan sinua sopivimpien analyysimenetelmien tunnistamisessa.

Esimerkkejä analyyseistä, joiden kanssa voimme auttaa:

 • Epäorgaanisten anionien ja kationien pitoisuusmääritykset kiinteistä ja nestemäisistä näytteistä ppb tasolle saakka
  • ICP-MS, ICP-OES ja MP-AES
 • Kalvojen ja pinnoitteiden paksuusmääritykset
  • AFM, SEM kuvantaminen poikkileikkeistä
 • Orgaanisten näytteiden koostumuksen, puhtauden ja epäpuhtauksien selvittäminen
  • NMR, GC-MS, IR
 • Kiinteiden näytteiden tunnistaminen ja alkuainekoostumuksen määrittäminen
  • XRD, XRF
 • Tuntemattomien näytteiden tunnistaminen
 • Rakennusmateriaalien testaus
  • Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), ammoniakki, formaldehydi sekä muut aldehydit
  • asbestianalyysit

Mikäli etsimäänne analyysiä ei löydy listasta, niin etsimme sen teille kuultuamme tarpeistanne.