Ymmärrämme, että oikean analyysimenetelmän valinta halutun informaation hankkimiseksi ei aina ole helppoa. Tämän vuoksi ammattilaisemme ovat aina valmiita auttamaan sinua sopivimpien analyysimenetelmien tunnistamisessa.

Esimerkkejä analyyseistä, joiden kanssa voimme auttaa:

 • Ruokakontaktimateriaalien migraatiotestaus (kokonaismigraatiot sekä spesifiset migraatiot)
 • Vesianalyysit (kaivo-, kaivos- ja prosessivedet)
 • Epäorgaanisten anionien ja kationien pitoisuusmääritykset kiinteistä ja nestemäisistä näytteistä ppb tasolle saakka (IC-analyysit, ICP-MS, ICP-OES ja MP-AES)
 • Kalvojen ja pinnoitteiden paksuusmääritykset (AFM, SEM kuvantaminen poikkileikkeistä)
 • Orgaanisten näytteiden koostumuksen, puhtauden ja epäpuhtauksien selvittäminen (NMR, GC-MS, IR)
 • Kiinteiden näytteiden tunnistaminen ja alkuainekoostumuksen määrittäminen (XRD, XRF, XRR)
 • Kappalaiden mekaaninen testaus
 • Pintojen ja partikkeleiden kuvantaminen (AFM, AFM-QNM, optinen mikroskopia, SEM)
 • Materiaalien ja kemikaalien terminen testaus (TGA, DSC)
 • Tuntemattomien näytteiden tunnistaminen
 • Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC), ammoniakin, formaldehydin sekä muiden aldehydien pitoisuusmääritykset

Mikäli etsimäänne analyysiä ei löydy listasta, niin etsimme sen teille kuultuamme tarpeistanne.