Kalle on toinen Measurin perustajajäsen. Hän on valmistunut Helsingin ylopistosta orgaanisen kemian maisteriksi 2013 ja väittelee pian tohtoriksi katalyyttisestä kemiasta. Kallen erityisosaamisalueisiin kuuluvat biomassan muokkaus ja analysointi sekä organometallikatalyytit ja niiden analytiikka. Measurilla Kalle vastaa mm. NMR-spektroskopiasta ja GC-MS analyyseistä.